Birka: ett steg mot globaliseringen?

Birka: ett steg mot globaliseringen?

Partagez
Semester Birka en gammal handelsstad i sjön Mälaren Turism Resa Rytterne Franska Companiet
Birka, en viktig handelsstad under vikingatiden

(en français ci-dessous)Måndag 7 mars 2016. Birka, som ligger bara några mil öst om Västerås, på ön Björkö, betraktas som den första svenska staden. Den grundades i slutet på 700-talet och var bebodd i 200 år. 

Fyndmaterialet i Birka bevisar att platsen var en viktig handelsplats i regionen med varor som vikingarna tog med sig från Asien och Mellanöstern, varor som handelsmän från Asien ville sälja i Europa, och försäljningsobjekt från köpmän från väst.

Birka låg idealiskt på ett lätt tillgängligt och skyddat ställe, halvvägs i Östersjön på vägen mot Frankrike.

Och staden blev en betydande handelshamn där hantverk, trä, päls, vapen, silver, guld, ädla stenar, siden och  andra saker utbyttes och fraktades till andra delar av jorden. Det var en plats där olika kulturer från öst och väst var närvarande, möttes och påverkade varandra.

Namnet Birka i sig kan granskas och visa på ett orientaliskt ursprung. Det finns teorier som säger att namnet är en blandning av turkiska – « bir » som betyder ‘handelsgemenskap » – och svenska – « ka », en partikel på gammal svenska som indikerade att det var en plats.

Man kan då tänka att globalisering är en urgammal process, som började så snart människor kunde röra sig, utbyta varor, information, teknologi, kultur, tankar och idéer. Globalisering är en politisk, ekonomisk och social process där Birka spelat en viktig roll i den här regionen. Det är från Birka att kristendomen spreds i hela Skandinavien, en avgörande rörelse i regionens historia.

Idag kan man besöka det här stället med sina gravfält, sina arkeologiska fynd och ruiner, sina kvarlämningar av siden och andra saker från Asien, och med Ansgarskorset som står mitt i fornborgen. Allt talar för att Birka, som ligger bara några mil från Rytterne, har bidragit till den långsamma globaliseringsprocessen.

 

Franksa Companiet Semester Frankrike Sverige Voyage Suède Lundi 7 mars 2016 Entre Västerås et Stockholm, sur l’île Björkö, se trouve l’ancienne ville de Birka, considérée comme la première ville de l’histoire de la Suède, fondée au VIIIème siècle.    De Birka, il reste aujourd’hui des vestiges d’anciens cimetières et d’une forteresse viking au milieu duquel se dresse la croix d’Ansgar, moine à l’origine de la diffusion du christianisme en Scandinavie.

Les archéologues ont trouvé de nombreuses traces du commerce très actif de Birka. Idéalement placé sur la route menant vers la France, facilement accessible par bateau mais abrité par les nombreuses îles du lac Mälar, le lieu était un lieu d’échange stratégique entre les commerçants de l’Ouest et de l’Orient ainsi qu’avec les Vikings suédois qui ramenaient des biens de leurs voyages vers l’est.

On trouve ainsi des fragments de soie de Chine et du Moyen-Orient, un tissu très apprécié pour son extrême qualité et répandu dans toute la Scandinavie, dans des quantités plus importantes qu’on pourrait se l’imaginer puisque des traces de soie ont été découverts dans toute l’Europe du Nord.

On peut ainsi considérer que Birka a contribué au développement des échanges commerciaux mais aussi d’idées et de valeurs puisque l’expansion du christianisme en Scandinavie y trouve son origine. Birka, dont le nom pourrait provenir du turc « bir » (communauté de commerçants) et du suédois « ka » (particule qui indiquait qu’il s’agissait d’un lieu), a plus que des vestiges vikings à montrer, mais les restes de toute une société d’échanges, avide de produits exotiques et curieuse des cultures étrangères. Notre monde moderne n’a rien inventé.

Birka se visite très facilement. On y accède en bateau depuis Stockholm ou Västerås et même en bateau privé si on réside dans certaines maisons d’hôtes de la région. Bon voyage !

Länkar: